Juridische informatie

BORA Retail GmbH

Innstrasse 1
A-6342 Niederndorf

Tel: +43 5373/622 50-0
Fax: +43 5373/622 50-90
shop@bora.com
www.bora.com

Algemeen directeur: Willi Bruckbauer
Belastingnummer: 83 302/2429
BTW-identificatienummer: ATU79524837
Registratienummer bedrijf: 604880f
Verantwoordelijk voor de inhoud: Willi Bruckbauer

Copyright

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, inclusief die van vertaling, herdruk en reproductie en verspreiding van de inhoud of delen daarvan, zijn het exclusieve eigendom van BORA Vertriebs GmbH & Co KG.

De inhoud van deze site mag zonder toestemming van BORA Vertriebs GmbH & Co KG in geen enkele vorm worden gereproduceerd (fotokopie, microfilm of een ander procédé) of via elektronische systemen worden bewerkt, vermenigvuldigd of verspreid.

Materiaal dat niet onder deze beperkingen valt, is gemarkeerd met de juiste verwijzingen en mag te allen tijde worden gebruikt, gedistribueerd en gereproduceerd.

BORA Vertriebs GmbH & Co KG behoudt zich het recht voor om bij overtredingen te allen tijde gerechtelijke stappen te ondernemen. Dit omvat bijvoorbeeld eisen tot schadevergoeding in een niet onaanzienlijk bedrag.

EU-platform van de Commissie voor online geschillenbeslechting

ec.europa.eu/consumers/odr

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.